ที่ดินและบ้าน ลพบุรี

Code: 
3825

ขายที่ดินดอนดึง - ขายที่ดินบ้านหมี่ - ขายที่ดินลพบุรี 13 ไร่เศษ โฉนด ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ติดทางลูกรังแยกจากทางหลวงหมายเลข 2219 ประมาณ 3 กิโลเมตร หน้ากว้างกว่า 200 เมตร ไฟฟ้า สาธารณูปโภคครบ เป็นที่ดินเปล่าอยู่ในชุมชน ดินดี ทางสะดวก เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชไร่ ขายราคาไร่ละ 130,000 บาท

Code: 
3815

ขายที่ดินโคกเจริญ - ขายที่ดินลพบุรี 13 ไร่เศษ โฉนด ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ติดทางลูกรังแยกจากทางหลวงหมายเลข 2219 ประมาณ 5 กิโลเมตร ติดถนนคอนกรีต ติดหมู่บ้าน ไฟฟ้า ประปาครบ ที่ดินหน้ากว้างกว่า 200 เมตร ที่สวย ดินดี ใกล้ชุมชน เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว ขายราคาไร่ละ 150,000 บาท

Code: 
3814

ขายที่ดินดอนดึง - ขายที่ดินบ้านหมี่ - ขายที่ดินลพบุรี 4 ไร่ และ 5 ไร่เศษ โฉนด ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ติดถนนคอนกรีตแยกจากทางหลวงหมายเลข 2219 ประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ดินแบ่งขาย ติดถนนสองด้านหน้ากว้างประมาณ 40 เมตร ไฟฟ้า สาธารณูปโภคครบ อยู่ในชุมชน ดินดี ทางสะดวก เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว ขายราคาไร่ละ 180,000 บาท

Code: 
3812

ขายที่ดินตลาดลำนารายณ์ - ขายที่ดินชัยบาดาล - ขายที่ดินลพบุรี ที่ดินแบ่งขาย แปลงละ 200 ตรว.โฉนด ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ติดถนนคอนกรีต แยกจากทางหลวงหมายเลข 205 ฝั่งลำสนธิ ที่ดินถมแล้ว ติดกับโรงเจ อยู่ในตัวตลาด ตัวอำเภอ ที่สวย ทำเลดี สาธารณูปโภคครบ เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย เปิดกิจการร้านค้า ย่านธุรกิจ ขายตรว.ละ 12,000 บาท
สนใจติดต่อ เบอร์โทร 084-9254937 (ชวนันท์)

Code: 
3801

ขายที่ดินเกาะแก้ว - ขายที่ดินโคกสำโรง - ขายที่ดินลพบุรี 18 ไร่ เศษ โฉนด ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ที่ดินติดถนนคอนกรีต แยกจากถนนลาดยาง 1 กิโลเมตร ห่างถนนพหลโยธินประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างไฟฟ้า ห่างชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ดินเปล่า ดินร่วนดำ ที่ราบสวยเสมอกันทั้งแปลง ทางเข้าออกสะดวก เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ปลูกพืชเศรษฐกิจ ขายราคาไร่ละ 150,000 บาท

Code: 
3799

ขายที่ดินศิลาทิพย์ - ขายที่ดินชัยบาดาล - ขายที่ดินลพบุรี 24 ไร่เศษ โฉนด ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ติดถนนลาดยางแยกจากทางหลวงหมายเลข 21 ประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ดินหน้ากว้างประมาณ 80 เมตร เป็นที่ดินเปล่า ดินดี มีไฟฟ้า การคมนาคมสะดวก ใกล้ชุมชน เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืชเกษตร ทำโกดังพักสินค้า ขายราคาไร่ละ 190,000 บาท

Code: 
3796

ขายที่ดินหนองกระเบียน - ขายที่ดินบ้านหมี่ - ขายที่ดินลพบุรี 30 ไร่เศษ โฉนด ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ติดทางหลวงหมายเลข 3354 หน้ากว้างประมาณ 30 เมตร ที่ดินอยู่ในชุมชน ไฟฟ้า สาธารณูปโภคครบ เป็นที่นา ดินดี มีสระน้ำ 2 สระ สำหรับใช้ทำการเกษตร เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยและทำสวนเกษตรพอเพียง ติดลาดยาง การคมนาคมสะดวก ขายถูกๆ ราคาไร่ละ 130,000 บาท

Code: 
3793

ขายที่ดินชอนสมบูรณ์ - ขายที่ดินหนองม่วง - ขายที่ดินลพบุรี 5 ไร่ โฉนด ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี แยกจากทางหลวงหมายเลข 2219 ประมาณ 5 กิโลเมตร ติดถนนลูกรังหินคลุกหน้ากว้างประมาณ 100 เมตร ติดไฟฟ้า ติดชุมชน เป็นที่ดินเปล่าเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ทำเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ขายราคาไร่ละ 140,000 บาท
สนใจติดต่อ เบอร์โทร 084-9254937 (ชวนันท์)
Line: kitnont

Code: 
3789

ขายที่ดินติดน้ำ - ขายที่ดินโคกเจริญ - ขายที่ดินลพบุรี 21 ไร่ เศษ โฉนด ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ติดถนนเรียบคลองแยกจากทางหลวงหมายเลข 2219 ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างไฟฟ้า ห่างหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ดินเปล่าติดคลอง ดินดี น้ำสะดวก เหมาะสำหรับทำเกษตร ปลูกพืชไร่ พืชสวน ขายราคาไร่ละ 80,000 บาท

Code: 
3786

ขายที่ดินชอนสมบูรณ์ - ขายที่ดินหนองม่วง - ขายที่ดินลพบุรี 78 ไร่เศษ โฉนด ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ติดทางหลวงหมายเลข 2219 สายศรีเทพ - หนองม่วง หน้ากว้างประมาณ 120 เมตร ติดถนนสองด้าน มีสระในที่ 1 ลูก ไฟฟ้า สาธารณูปโภคครบ ห่างชุมชน เหมาะสำหรับทำโกดังเก็บสินค้า ทำลานรับซื้อพืชไร่ ปลูกพืชไร่ พืชสวน ขายราคาไร่ละ 100,000 บาท
สนใจติดต่อ เบอร์โทร 084-9254937 (ชวนันท์)