ที่ดินและบ้าน สุพรรณบุรี

Code: 
3488

ขายที่ดินท่าพี่เลี้ยง - ขายที่ดินเมืองสุพรรณ - ขายที่ดินสุพรรณบุรี 3 งาน 20 ตรว.

Code: 
3255

ขายฟาร์มหมูขุนดอนคา - ขายฟาร์มหมูขุนอู่ทอง - ขายฟาร์มหมูขุนสุพรรณบุรี 28 ไร่เศษ โฉนด 15 ไร่ / นส.3ก 13 ไร่ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดทางลูกรังหินคุก แยกจากทางลาดยางประมาณ 800 เมตร เป็นฟาร์มหมูขุน 7 เล้า 1 เล้าใหญ่มี 2 เล้าคู่ เล้าใหญ่ขนาด 24x70 เมตร เลี้ยงหมูได้ 1,200 ตัว ต่อเล้า (เล้าย่อย 12x70 เมตร เลี้ยงได้ 600 ตัว) ภายในฟาร์มประกอบด้วย บ่อไบโอแก๊ส 2 บ่อ โรงปุ๋ยชีวภาพ เครื่องปั่นไฟ บ่

Code: 
3184

ที่ดิน 7 ไร่ 3 งาน กับ 1 ไร่ 2 งาน 60 ตรว. (จำเป็นต้องขาย 1 ไร่ 2 งาน 60 ตรว. พร้อม 7 ไร่ 3 งาน เพราะแปลง 1 ไร่ 2 งาน 60 ตรว. เป็นทางออก) โฉนด ขายที่ดินแถวสุพรรณบุรี ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ติดทางหลวงหมายเลข 340 ใกล้วัดไผ่โรงวัว ถนนหมายเลข 3422 เส้นตัดวัดใหม่ สายสุพรรรณ นครปฐม กาญจนบุรี ลักษณะที่ดินเป็นที่

Code: 
3183

ที่ดิน 10 ไร่ (โฉนด) ขายที่ดินแถวสุพรรณบุรี ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ใกล้วัดไผ่โรงวัว ติดถนนลูกรัง ไฟฟ้าผ่านพร้อมใช้ ลักษณะที่ดินเป็นที่หน้ากว้างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ทำเกษตรกรรมปลูกพีชไร่ พืชสวน ทำนาเหมาะสำหรับ และอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรโซล่าเซล์จำหน่าย เป็นที่โล่ง หน้ากว้าง การคมนาคมสะดวก น้ำไม่ท่วม เส้นทางจราจร เข้าออกได้ 2 ทาง สายสุพรรณ-นครปฐม

Code: 
3129

ขายฟาร์มหมูขุนดอนคา - ขายฟาร์มหมูขุนอู่ทอง - ขายฟาร์มหมูขุนสุพรรณบุรี 15 ไร่เศษ โฉนด ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดทางลูกรังหินคุก แยกจากทางลาดยางประมาณ 800 เมตร เป็นฟาร์มหมูขุน 3 เล้าแฝด 1 เล้าใหญ่มี 2 เล้าคู่ เล้าใหญ่ขนาด 24x70 เมตร เลี้ยงหมูได้ 1,200 ตัว (เล้าย่อย 12x70 เมตร เลี้ยงได้ 600 ตัว) ภายในฟาร์มประกอบด้วย บ่อไบโอแก๊ส โรงปุ๋ยชีวภาพ เครื่องปั่นไฟ บ่อบาดาล 2 บ่อ สวนมะนาว บ่อน้ำทิ้ง